Εξώφυλλο βιβλίου Ηλία Πετρόπουλου "Ιστορία της Καπότας"

Εξώφυλλο βιβλίου

Ηλία Πετρόπουλου “Ιστορία της Καπότας”

Book cover

for Elias Petropoulos “The History of the Condom”

1999

Ιδέα & Σχεδιασμός Concept & Design:

Ανακρέων Καναβάκης & Μαρίνα Καναβάκη Anakreon Kanavakis & Marina Kanavaki

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close