Edition for the “Peace Mission” • Εκδοση για την Πρωτοβουλία των Εξι για την Ειρήνη

Edition for the

Peace Mission

The Initiative of the Six for Peace and Disarmament

Σχεδιασμός έκδοσης

Peace Mission

Η Πρωτοβουλία των Εξι για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό

This was a 166 page edition commissioned by the Greek General Secretariat for Press and Information for the Initiative of the Six for Peace and Disarmament. The logo [cover: bird of peace inside a 6 formed by 6 layers of different color] was applied to various objects. Σχεδιασμός έκδοσης 166 σελίδων ανατεθημένη από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την Πρωτοβουλία των Έξι για Ειρήνη και Αφοπλισμό. Το λογότυπο [εξώφυλλο: πουλί της ειρήνης με το 6 να σχηματίζεται από 6 φύλλα διαφορετικού χρώματος] χρησιμοποιήθηκε σε διάφορα αντικείμενα.

A few words about the initiative Μερικά λόγια για την πρωτοβουλία

The Six Movement for Peace and International Disarmament has been an international political movement led by the leaders of six countries, with the aim of limiting armaments and advancing peace processes between warring states. The move is seen as a retaliation against the policies of the United States and the Soviet Union, which had been embroiled in a rivalry through the “Star Wars program” and other disputes that had undermined international stability. The initiative was attended by the Prime Ministers of Greece Andreas Papandreou, Sweden’s Olof Palme, India’s Indira Gandhi and the Presidents of Mexico, Miguel de la Madrid, Argentina’s Raúl Alfonsin and Tanzania’s Julius Nyerere. The initiative was officially announced on 22 May 1984, but soon suffered two serious blows with the loss of Indira Gandhi, who was assassinated in October of that year (replaced by her son Rajiv Gandhi, also assassinated), and Palme, who was assassinated in February 1986. Despite their good intentions, the six leaders did not achieve much in the direction of their goal as the dominance of the Cold War combined with the interests and individual claims that prevailed throughout the 1980s did not allow the justification of their expectations.. Η Κίνηση των έξι για την ειρήνη και το διεθνή αφοπλισμό υπήρξε μια διεθνής πολιτική κίνηση στην οποία πρωτοστάτησαν οι ηγέτες έξι χωρών της υφηλίου, με στόχο τον περιορισμό των εξοπλισμών και την προώθηση των ειρηνευτικών διαδικασιών μεταξύ εμπολέμων κρατών. Θεωρείται ότι η κίνηση σημειώθηκε ως αντιστάθμισμα κατά της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης που είχαν εμπλακεί σε μια διελκυνστίδα ανταγωνισμού μέσω του “προγράμματος του πολέμου των άστρων” και άλλων διαφορών τους, οι οποίες είχαν καταστήσει επισφαλή τη διεθνή σταθερότητα. Στην πρωτοβουλία μετείχαν οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας Ανδρέας Παπανδρέου, της Σουηδίας Ούλοφ Πάλμε, της Ινδίας Ίντιρα Γκάντι και οι πρόεδροι του Μεξικού Μιγκέλ ντε λα Μαντρίντ, της Αργεντινής Ραούλ Αλφονσίν και της Τανζανίας Τζούλιους Νιερέρε. Η πρωτοβουλία αναγγέλθηκε επίσημα στις 22 Μαΐου του 1984, αλλά πολύ σύντομα δέχθηκε δύο σοβαρά πλήγματα με την απώλεια αφενός της Ίντιρα Γκάντι, που δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, η οποία αντικαταστάθηκε από το γιο της Ρατζίβ Γκάντι [ο οποίος επίσης δολοφονήθηκε], αφετέρου του Πάλμε που δολοφονήθηκε το Φεβρουάριο του 1986. Παρά το αγαθό των προθέσεών τους, οι έξι ηγέτες δεν κατάφεραν να πετύχουν πολλά στην κατεύθυνση του στόχου τους αφού η κυριαρχία του ψυχρού πολέμου σε συνδυασμό με τα συμφέροντα και τις επιμέρους διεκδικήσεις που επικρατούσαν καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 δεν επέτρεψαν την δικαίωση των προσδοκιών τους.

1988

Design & Artwork Καλλιτεχνική επιμέλεια & Σχεδιασμός

Anakreon Kanavakis [Schima] Ανακρέων Καναβάκης [Σχήμα]

13 thoughts on “Edition for the “Peace Mission” • Εκδοση για την Πρωτοβουλία των Εξι για την Ειρήνη

 1. Timothy Price May 19, 2021 — 8:34 pm

  That’s an interesting looking book. The bad old days for sure. Star Wars was pretty much a big hoax designed to get the Soviet Union to bankrupt itself. I was brilliant when you think about it, but it made a lot of people really uncomfortable as per the Peace Mission and the beautiful book you designed for it.

  Liked by 2 people

  1. I was just beginning my studies in London when this was designed but I remember it being a ‘big thing’ back then. Makes one wonder of the strange fate all those leaders had, assasinated or died of cancer, or lost elections to fraudulent votes etc. When the edition was printed (and all the objects with the ‘6’ logo), our pm (Papandreou) called for my father to personally thank him for “adding an image to the initiative that says everything about it with no words”.
   So glad you liked it, my friend.

   Liked by 1 person

 2. A wonderful project to make this for.

  Liked by 1 person

  1. It was indeed and I know my father is very proud of it. Thank you, dahling!
   😘❤😘

   Liked by 1 person

   1. Your father is also a dahling! xoxoxo

    Liked by 1 person

    1. Awww…. I know he will blush hearing it! 🌻❤🌻❤🌻

     Liked by 1 person

     1. X ❤ O – FOR YOUR FATHER!

      Liked by 1 person

      1. 🙏😘😘😘😘😘😘😘😘😘

       Like

 3. 🕊🕊🕊

  ✨🙏🕉🌱🌿🌳🌻💚🕊☯🐉✨

  Liked by 1 person

  1. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
   🙏🐉🙏🐉🙏🐉🙏🐉🙏🐉🙏🐉🙏🐉🙏
   🕊🕊☮☮🕊🕊☮☮🕊🕊☮☮🕊🕊☮☮

   Liked by 1 person

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close