Bubbles 5 • Πομφόλυγες 5

Illustration

from Anakreon Kanavakis book

“Pomfolyges”

[Bubbles / balloons]

Εργο

του Ανακρέοντα Καναβάκη

από το βιβλίο του

“Πομφόλυγες”

Pomfolyges [Bubbles] Πομφόλυγες

1998

Λόγοι Κενοί Περιεχομένου

Οι παρακάτω εξηγήσεις θεώρησα οτι είναι απαραίτητες για την κατανόηση της σοβαρότητας του θέματος που αναπτύσσεται στις σελίδες αυτού του βιβλίου. Στο λεξικό του Μπαμπινιώτη αναφέρεται η λέξη “Πομφόλυγας”, δηλαδή “λόγος κενός περιεχομένου, ανόητη φλυαρία, αερολογία, φλυαρία, μπούρδα, φληνάφημα”. Στο λήμμα όμως “πόμφος” δίνεται η ερμηνεία “κάθε είδους φουσκάλα στο δέρμα, η οποία δεν οφείλεται σε σοβαρά παθολογικά αίτια”. Τα μπαλόνια, που ονόμασα “Πομφόλυγες”, αιωρούνται στο παράδοξο της ίδιας της ετυμολογίας τους. Εχουν προκύψει από μια παθολογική διαδικασία που οφείλω να θέσω προς εξέτασιν: Από πολλαπλή λοίμωξη αναπτύχθηκαν φλύκταινες στο κεντρικό νευρικό μου σύστημα, που πολύ γρήγορα επεκτάθηκαν στο δέρμα και, στη συνέχεια, αποσπάσθηκαν και γέμισαν τον χώρο. Προσπάθησα, ως προσεκτικός επιστήμων που είμαι, να παρακολουθήσω επισταμένως τα συμπτώματα της ασθένειας. Τα κατέγραψα. Ετσι παραδίδω τις εικόνες αυτές προς χρήσιν των ευφυών μελετητών, που θα ασχοληθούν συστηματικότερα και πιθανώς να λύσουν το κλινικό μυστήριο: πώς δηλαδή φλύκταινες μιας ίωσης μετατρέπονται σε λόγο κενό περιεχομένου και μπούρδες. Προσθέτω επίσης ένα σύνδρομο που δεν πρέπει να αποκρυβεί: Στο τελευταίο στάδιο ο ασθενής [εγώ λ.χ.] καταλαμβάνεται από μία έμμονη τάση να “πομφολυγοποιεί” καθετί που εμπίπτει στην προσοχή του. Τελικώς έχει την αίσθηση οτι περιβάλλεται από μπαλλόνια, φούσκες, φουσκάλες, φλύκταινες, φυσσαλίδες, πομφόλυγες, που με τη σειρά τους περικλείουν τα πάντα. Ενας κόσμος ανάλαφρος και ταυτόχρονα ασήκωτος. [Σχετική βιβλιογραφία Dr. Milan Kundera]
Πώς όμως ένα ανύποπτος αναγνώστης μπορεί να αντιμετωπίσει τους πομφόλυγες αυτού του βιβλίου; Μπορεί να αναληφθεί μαζί τους ή να χρησιμοποιήσει καρφίτσα για ν’απαλλαγεί από το βάρος τους.

Ανακρέων Καναβάκης

Empty Words

I felt that the following explanations were necessary for the understanding of the seriousness of the subject that unfolds in the pages of this book. Babiniotis dictionary refers to the word Pomfolygas, as words empty of content, silly chatter, babble, chatter, nonsense, gibberishm, balderdash, blather. However, the entry “Pomfos” is interpreted as “any kind of blister on the skin, which is not due to serious pathological causes”. The balloons, which I called “Pomfolyges”, hover in the paradox of their own etymology. They have resulted from a pathological process that I have to put to the test: Multiple infection developed blisters on my central nervous system, which very quickly spread to the skin and then were detached and filled the space. I have tried, as a meticulous scientist, to closely monitor the symptoms of the disease. I recorded them. So I deliver these images for the use of intelligent scholars, who will deal more systematically and possibly solve the clinical mystery: how blisters of an infection turned into empty content and nonsense. I must also add a syndrome that should not be concealed: In the terminal stages the patient [e.g. me] is occupied by an obsessive tendency to “bubblize” everything that falls under his attention. Finally there is a feeling of being surrounded by balloons, bubbles, blisters, blisters, bubbles, puffs, which in turn enclose everything. A light and yet unbearable world. [Ref. literature by Dr. Milan Kundera]
So how can a unsuspected reader cope with the bubbles in this book? He can take them with him or use a pin to get rid of their burden.

Anakreon Kanavakis

5 thoughts on “Bubbles 5 • Πομφόλυγες 5

 1. “Up up and away with my beautiful balloo….” “Oh! No! Down down to the ground with my beautiful balloon.” Or perhaps he can go out in style with a triple-somersault swan dive into oblivion. This is a wonderful and funny image.

  Liked by 1 person

  1. A ha ha brilliant!!!!! All of these could be the case or even a suicide attempt too! 😉
   Thank you, my friend!

   Liked by 1 person

 2. Cool!

  ✨🙏🕉🌱🌿🌳🌻💚🕊☯🐉✨

  Liked by 1 person

  1. Thank you my dear 🐉!
   🌟🙏🐓🙏🌟

   Liked by 1 person

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close