Σαββόπουλος στο ΚΥΤΤΑΡΟ • Savvopoulos at KYTTARO

Εικονογράφηση & σχεδιασμός προγράμματος

Διονύση Σαββόπουλου

στο Κύτταρο

Illustration & artwork design for

Dionysis Savvopoulos live shows at

Kyttaro

click on the gallery above for a larger view

1971

Εικονογράφηση & Σχεδιασμός Original Illustrations & Artwork:

Ανακρέων Καναβάκης Anakreon Kanavakis

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close