Αφιέρωμα Δελφικών Εορτών • Homage to the Delphic Festivals

Σχεδιασμός μπροσούρας, φυλλαδίου προγράμματος και αφίσας

για το Αφιέρωμα Δελφικών Εορτών

Συμπόσιο • Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις • Εκθεση

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Brochure, leaflet & poster Concept & Design

for the Homage to the Delphic Festivals

Symposium • Artistic events • Exhibition

European Cultural Centre of Delphi

Μπροσούρα Brochure

Μερκά ανοίγματα από την μπροσούρα A few page spreads from the brochure

click on the gallery above for a larger view

Αφίσα & φυλλάδιο Poster & leaflet

1997

Καλλιτεχνική επιμέλεια & Σχεδιασμός Concept & Design:

Ανακρέων Καναβάκης & Μαρίνα Καναβάκη Anakreon Kanavakis & Marina Kanavaki

1 thought on “Αφιέρωμα Δελφικών Εορτών • Homage to the Delphic Festivals

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close