Πιστοποιητικό Υιοθεσίας Θαλάσσιας Χελώνας • Sea Turtle Adoption Certificate

Πιστοποιητικό Υιοθεσίας Θαλάσσιας Χελώνας

για τον Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας

Sea Turtle Adoption Certificate

for The Sea Turtle Protection Society of Greece

my certificate! 😉

1989

Εικονογράφηση & Σχεδιασμός Original Illustration & Artwork:

Μαρίνα Καναβάκη Marina Kanavaki

1 thought on “Πιστοποιητικό Υιοθεσίας Θαλάσσιας Χελώνας • Sea Turtle Adoption Certificate

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close