Λογότυπο • M+S Hourdakis • Logo

Λογότυπο για την

M+S Hourdakis S.A.

Εταιρεία Τυπωμένων Κυκλωμάτων

Logo for

M+S Hourdakis S.A.

Printed Circuits

1990

Ο σχεδιασμός του λογοτύπου στηρίχθηκε στο λατινικό αρχικό ‘H’ δημιουργώντας την εντύπωση ενός τυπωμένου κυκλώματος The logotype design was created based on the initial ‘H’ resembling a printed circuit.

Σχεδιασμός λογοτύπου Logo Design:

Ανακρέων Καναβάκης Anakreon Kanavakis

1 thought on “Λογότυπο • M+S Hourdakis • Logo

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close