Χαρτιά Περράκη Φυλλάδιο • Perraki Papers Leaflet


Εξώφυλλο φυλλαδίου “Οι Επιφάνειες της Επικοινωνίας”

για την εταιρεία Χαρτιά Περράκης

Leaflet Cover for “The Surfaces of Communication”

for Perrakis Papers

1 thought on “Χαρτιά Περράκη Φυλλάδιο • Perraki Papers Leaflet

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close