Γ. Μπαμπινιώτη – Εξώφυλλο Λεξικού των πιο Απαιτητικών Λέξεων • G. Babiniotis – Dictionary of the Most Advanced Words

Σχεδιασμός εξωφύλλου

Λεξικού των πιο Απαιτητικών Λέξεων της Νέας Ελληνικής

του Γ. Μπαμπινιώτη

Artwork & design for

G. Babiniotis

Dictionary of the Most Advanced Words

2015

Καλλιτεχνική Επιμέλεια & Σχεδιασμός Artwork & Design:

Μαρίνα Καναβάκη Marina Kanavaki

1 thought on “Γ. Μπαμπινιώτη – Εξώφυλλο Λεξικού των πιο Απαιτητικών Λέξεων • G. Babiniotis – Dictionary of the Most Advanced Words

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close