Λογότυπο Μουσικό Αρχείο •Warner • Musical Archive Logo

Λογότυπο για το

Μουσικό Αρχείο της Warner

Logo for the

Musical Archive of Warner Music Greece

Λογότυπο για τη σειρά Επανεκδόσεων της Warner Music. Για το σχεδιασμό του χρησιμοποιήθηκε το ήδη υπάρχον λογότυπο της Warner, δημιουργώντας από αυτό τα γράμματα Μ & Α [Μουσικό Αρχείο].

Logo for a series of album reissues from the musical archive of Warner Music. Logo was created using the existing Warner Music logo, creating the letters M & A [Musical Archive] from it.

2007

Καλλιτεχνική Επιμέλεια & Σχεδιασμός Artwork & Design:

Μαρίνα Καναβάκη Marina Kanavaki

1 thought on “Λογότυπο Μουσικό Αρχείο •Warner • Musical Archive Logo

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close