Φυλλάδιο Αλμύρα • Almyra Leaflet

Φυλλάδιο για τη σειρά Αλμύρα

από την Perdikaris Artisan Food Trading Co

Promotional leaflet for Almyra Premium Salts & Spices

by Perdikaris Artisan Food Trading Co

2019

Καλλιτεχνική Επιμέλεια & Σχεδιασμός Artwork & Design:

Μαρίνα Καναβάκη Marina Kanavaki

1 thought on “Φυλλάδιο Αλμύρα • Almyra Leaflet

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close