Εξώφυλλο Ετυμολογικού λεξικού Γ. Μπαμπινιώτη • G. Babiniotis Etymological Dictionary of Modern Greek

Σχεδιασμός εξωφύλλου του

Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

του Γ. Μπαμπινιώτη

Artwork & design for

G. Babiniotis

Etymological Dictionary of Modern Greek

2009

Καλλιτεχνική Επιμέλεια & Σχεδιασμός Artwork & Design:

Μαρίνα Καναβάκη Marina Kanavaki

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close