Αφίσσα ΕΟΤ "Ελληνικά Πορτοκάλια" • Greek Oranges Poster for GNTO

Αφίσα για τα Ελληνικά πορτοκάλια

[ΕΟΤ]

Poster for the promotion of Greek oranges for the

Greek National Tourism Organisation

circa 1978

Καλλιτεχνική Επιμέλεια & Σχεδιασμός Artwork & Design:

Ανακρέων Καναβάκης Anakreon Kanavakis

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close