ΑΚΡΟΠΡΩΡΑ: βραβευμένο ημερολόγιο AKRITAS • Acroprora Awarded Calendar

Το βραβευμένο ημερολόγιο που σχεδίασε η anmar,
με αυθεντικά έργα του Α. Καναβάκη
για την εταιρία AKRITAS Α.Ε.
Το θέμα του: ΑΚΡΟΠΡΩΡΑ

Artwork & design for the wall calendar that won an ERMIS Award
with original paintings by Anakreon Kanavakis
for AKRITAS SA Wood Processing Company
Title: Acroprora*

*A figurehead of a mermaid that adorned the ships

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close