Η Μαρίνα Καναβάκη “Βλέπω” • Marina Kanavaki “I See”

Η αφίσα της
Μαρίνας Καναβάκη
για την έκθεση
της Ενωσης Γραφιστών Ελλάδας
στο Μουσείο Μπενάκη
και στο Ενωσης Γραφιστών Ελλάδας 

στο Μουσείο Μπενάκη 
και στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

με θέμα:
“Βλέπω”
Μισός Αιώνας
Ελληνες Γραφίστες.

[Φεβρουάριος & Ιούνιος 2005]

Poster by
Marina Kanavaki
for the exhibition organized by
the Greek Graphic Designers Association
at Benaki Museum
and the Macedonian Museum of Modern Art

theme:
“I See”Half a century
of Greek Graphic Designers.
[February & June 2005]

We're happy to hear your thoughts!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close